Kontakt

Øystein Sødal

Kaneheia 44,

4550 Farsund.

Mob.: 930 93 791

e-post: oyso25@gmail.com 

Om oss

Vi synger shanties og sjømannssanger. Tradisjonelt er shantier arbeidssanger fra sjøen, spesielt fra seilskutetiden når manuelt arbeid måtte foregå rytmisk. Sangene hjalp mannskapet til å holde takten og gjøre arbeidet lettere, f.eks. når ankeret skulle lettes. Sjømannssangene kan handle om lengsel til hjemlandet, om det tøffe livet til sjøs, om jenter og alkohol.

Kort historikk

Farsund Shantykor springer ut fra Farsund Sjømannsforenings Shantykor. Den 14.11.2013 var det stiftelsesmøte på Lister videregående skole, studiested Eilert Sundt. Mardon Bjørndal ble valgt som den første leder. Siden alle var en del av Farsund Sjømannsforenings Shantykor, valgte vi å forbli dette shantykoret til årsskiftet slik at vi ble utmeldt av Farsund Sjømannsforening. Vi regner derfor at Farsund Shantykor ble stiftet i 2014 da vi "sto på egne bein". 

Margaret Bjørndal var vår dirigent, men måtte dessverre gi tapt for kreft. vi hadde en periode der vi hjalp hverandre så godt vi kunne. Oddvar Nordfonn tok etter hvert over ansvar som dirigent en periode. Da Oddvar uttrykte ønske om å bli frigjort fra oppgaven som dirigent, sa Richard Vroomen seg villig til å overta funksjonen. Oddvar var villlig til å støtte Richard ved behov. Richard har nå sluttet som dirigent i koret og Oddvar Nordfonn har tatt over ansvaret.

På trekkspill har vi Tronn Stordahl.

Vi øver fast hver torsdag kveld, og har hatt mange oppdrag. Vi har også vært på flere turer i utlandet med mye sang på programmet.
Se litt av våre opplevelser i fanene "Opplevelser * * * *".

BLI MED I FARSUND SHANTYKOR DU OGSÅ -

(bildet er fra minnestunden over falne sjømenn under krigen på Møllerhaugen i Farsund 17.mai 2014)

Del denne siden